دکترا مهندسی فناوری اطلاعات از دانشگاه آزاد اسلامی

تدریس به مدت 15 سال در دانشگاه های علمی وکاربردی و پیام نور

wave

افتخارات و تجربیات تدریس

  • 15 سال تدریس در علمی کاربردی تایید شده
  • 1 سال تدریس در پیام نور تایید شده

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه فردوسی مشهد 1367 تا 1371 تایید شده
  • کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات(IT) از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) 1383 تا 1386 تایید شده
  • دکترا مهندسی فناوری اطلاعات از دانشگاه آزاد اسلامی 1398 تا 1400 تایید شده

افتخارات تحصیلی

  • لوح تقدیر تایید شده
  • دوره های آموزشی تایید شده
  • معدل 17/45 تایید شده
در حال دریافت نظرات شاگردان...