استاد علی کوخازاده

  • دکترا مهندسی کامپیوتر از دانشگاه تهران
  • افتخار تحصیلی: کسب رتبه 4 آزمون دکتری
  • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی - واحد ایلام به مدت 4 سال
  • تدریس در دانشگاه ایلام به مدت 3 سال

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید