استاد علی کوخازاده

  • دانشجوی دکترا مهندسی کامپیوتر از دانشگاه تهران
  • افتخار تحصیلی: کسب رتبه 4 آزمون دکتری
  • تدریس در دانشگاه ایلام به مدت 3 سال