استاد اکرم عطایی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

هدف ما فقط علم است متفاوترین جو کلاس را با ما تجربه خواهید کرد.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه تبریز