استاد سهیل اخلاقی فرد

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • تسلط کامل بر دروس کارشناسی مهندسی مکانیک
  • دارنده ی مقاله ی پذیرفته شده در همایش " یافته های نوین در هوافضا" دانشکده علوم فنون دانشگاه تهران
  • تسلط بر نرم افزار abaqus
  • تسلط کامل بر نرم افزار catia (دارنده ی دانشنامه رسمی)