هانیه اکبرزاده

استاد هانیه اکبرزاده

تدریس ریاضیات ابتدایی و مهارت Ucmas برای دانش آموزان که میتوانند به صورت ذهنی محاسبات سخت را به راحتی انجام دهند

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی پنجم ابتدایی ریاضی چهارم ابتدایی ریاضی ششم ابتدایی ریاضی سوم ابتدایی ریاضی اول ابتدایی ریاضی دوم ابتدایی

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان