مونا اکبری

استاد مونا اکبری

تدریس خصوصی تضمینی توسط دبیر حرفه ای آموزش و پرورش. تدریس خصوصی تضمینی توسط دبیر حرفه ای آموزش و پرورش

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

کرج - البرز تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا روانشناسی از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان