علی اصغر کامیابی

استاد علی اصغر کامیابی

تدریس کلیه دروس شیمی دبیرستان و دروس دانشگاهی رشته های شیمی کاربردی،محض و شیمی پلیمر توسط رتبه برتر آزمون ارشد،دانشجوی رشته شیمی پلیمر دانشگاه تهران،تستی و مفهومی،از کنکور کارشناسی تا کنکور ارشد ..

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی عمومی شیمی فیزیک مواد شیمی آلی شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان شیمی تجزیه شیمی کنکور سراسری کنکور کارشناسی ارشد شیمی شیمی تجزیه دستگاهی ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

کرمان - کرمان تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان