خانم منصوری

استاد خانم منصوری

تدریس خصوصی شیمی گنبد کاووس

تدریس خصوصی شیمی دبیرستان تدریس خصوصی شیمی پیش دانشگاهی شیمی عمومی 1و2 -عضو کانون قلم چی-مدرسان شریف- با ده سال سابقه تدریس در دانشگاه و آموزشگاهها-تدریس خصوصی شیمی دبیرستان یر استان گلستان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی آلی شیمی و بیوشیمی مواد غذایی کنترل کیفیت مواد غذایی شیمی تجزیه شیمی کنکور سراسری شیمی عمومی شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

آزادشهر - گلستان گنبد کاووس - گلستان

سوابق و افتخارات تدریس


فارغ التحصیل شیمی تجزیه-مدرس دانشگاه-عضو انجمن کنترل کیفی-10 سال سابقه تدریس

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه اراک

افتخارات تحصیلی

  • مدرس دانشگاه-عضو کانون قلم چی0مدرسان شریف-مسوول کنترل کیفی وآزمایشگاه شرکت ها مدرس دانشگاه-

نظرات شاگردان