استاد خانم منصوری

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

فارغ التحصیل شیمی تجزیه-مدرس دانشگاه-عضو انجمن کنترل کیفی-10 سال سابقه تدریس


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه اراک

افتخارات تحصیلی

  • مدرس دانشگاه-عضو کانون قلم چی0مدرسان شریف-مسوول کنترل کیفی وآزمایشگاه شرکت ها مدرس دانشگاه-