استاد کوروش راد

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی گرایش سلولی-تکوین واحد علوم تحقیقات فارس می باشم


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری از دانشگاه آزاد اسلامی