کوروش راد

استاد کوروش راد

تدریس خصوصی درس زیست شناسی مقطع متوسطه. آماده همکاری با موسسات آموزشی و دبیرستان ها. تخفیف در برگزاری جلسات گروهی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زیست شناسی و آزمایشگاه 1 زیست شناسی و آزمایشگاه 2

شهرهای تدریس

مرودشت - فارس شیراز - فارس

سوابق و افتخارات تدریس


دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی گرایش سلولی-تکوین واحد علوم تحقیقات فارس می باشم

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان