استاد احمدرضا رضایی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک <br /> دارای 5 سال سابقه تدریس


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه اصفهان