استاد احمد نبی زاده

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

26 ساله ساکن اهواز-دارای مدرک فنون تدریس از فنی و حرفه ای خوزستان. برنامه نویس ارشد ستاد مرکز آبفا خوزستان به مدت دوسال.-برنامه نویس و توسعه دهنده در فولاد خوزستان


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شهید چمران اهواز