احمد نبی زاده

استاد احمد نبی زاده

تدریس برنامه نویسی

تدریس خصوصی و گروهی به صورت پروژه محور و عملی به زبان سی شارپC# و vb.net , asp.net 2010,2012,2013-, بانک اطلاعاتی sql server , گزارش گیری با crystal report-entity frame work , linqاز ابتدا تا اجرا

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

برنامه نویسی پیشرفته

شهرهای تدریس

شوشتر - خوزستان اهواز - خوزستان

سوابق و افتخارات تدریس


26 ساله ساکن اهواز-دارای مدرک فنون تدریس از فنی و حرفه ای خوزستان. برنامه نویس ارشد ستاد مرکز آبفا خوزستان به مدت دوسال.-برنامه نویس و توسعه دهنده در فولاد خوزستان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شهید چمران اهواز

نظرات شاگردان