استاد احمد کامران

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

حقیر متولد سال 1360 در یکی از محلات تبریز (قراملک) به نیا آدم بعد از گذراندن دوره دبستان و راهنمایی به حوزه قم مشرّف شدم، در کنار علوم عمومی حوزه در موسسه کلام آیت الله سبحانی فارغ التحصیل شدم. هم اکنون نیز مشغول گذراندن دروس خارج هستم.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی