استاد سید محمد مهدی احمدیان زاده

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

تجربه تدریس چند ساله در دانشگاه به عنوان استاد حل تمرین در زمان تحصیلم باعث شده که بتونم برنامه نویسی رو از دید هم سن و سال هام نه از دید یک اس


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه فردوسی مشهد

افتخارات تحصیلی

  • تدریس چند ساله در دانشگاه
  • همکاری در گروه طراحی یکی ا زجامع ترین سایت های خبری Republishan.com
  • طراحی نرم افزار مراکز بهداشت استان خراسان جنوبی
  • طراحی نرم افزار مستند سازی اطلاعات سخت افزاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند