استاد احمد احسانپور

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

از سن شش سالگی شروع به یادگیری زبان انگلیسی کردم و تا قبل از ورود به دانشگاه در کلاسهای حرفه ای مکالمه شرکت کردم. از زمان ورود به دانشگاه مشغول تدریس زبان در زبانسرای تهران و سپس زبانکده ملی ایران شدم و هم اکنون تمرکز اصلی من روی تدریس مکالمه است.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه لرستان

افتخارات تحصیلی

  • رتبه ی اول دانشگاه در رشته ی ادبیات انگلیسی دانشگاه لرستان
  • مدرس زبان انگلیسی بیمارستان شهید رحیمی
  • پژوهش در زمینه ی فلسفه ی زبان
  • ترجمه ی دو کتاب در زمینه ی ادبیات انگلیسی