احمد بواسحق

استاد احمد بواسحق

تدریس خصوصی دروس مهندسی شیمی

. تدریس خصوصی دروس ریاضی و فیزیک دبیرستان توسط رتبه برتر کنکور سراسری ریاضی و فیزیک. تدریس دروس پایه و تخصصی رشته مهندسی شیمی وآمادگی برای کنکور ارشد توسط دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهرا

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی عمومی انتقال جرم کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی انتقال حرارت موازنه انرژی و مواد عملیات واحد 1 و 2 کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی ترمودینامیک فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان رسم فنی و نقشه کشی ساختمان کنترل فرآیندها ریاضی کنکور سراسری شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان شیمی کنکور سراسری سینتیک و طرح راکتور فیزیک کنکور سراسری فرآیندهای پتروشیمی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

افتخارات تحصیلی

  • سابقه تدریس در دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
  • اخذ مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
  • رتبه سه رقمی کنکور کارشناسی و ارشد
  • قبولی در مرحله اول المپیاد های دانش اموزی

نظرات شاگردان