احمد آزادیان

استاد احمد آزادیان

تدریس حضوری در کرج

20 جلسه موفق

امتیاز 5.0 از 5

دانشجوی دکترا مهندسی برق از دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین

تدریس به مدت 1 سال در دانشگاه بین المللی امام خمینی

بیش از سه ماه همکاری با مجموعه استادبانک

بیش از 10 عنوان مقاله در مجلات بین المللی و داخلی در رشته برق

wave

رزومه، متدها و منابع تدریس

رتبه برتر و ورودی استعداد درخشان کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان داشتن بیش از 10 عنوان مقاله در مجلات بین المللی و داخلی در رشته برق تالیف یک جلد کتاب در حوزه مهندسی برق


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی الکترونیک و مخابرات دریایی از دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 1390 تا 1394 تایید شده
  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه سمنان 1394 تا 1396 تایید شده
  • دکترا مهندسی برق از دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین 1397 تا 1401 تایید شده

افتخارات تحصیلی

  • رتبه برتر و ورودی استعداد درخشان کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان تایید شده
  • داشتن بیش از 10 عنوان مقاله در مجلات بین المللی و داخلی در رشته برق تایید شده
  • تالیف یک جلد کتاب در حوزه مهندسی برق
  • مدرس دانشگاه و مدرسه تایید شده
در حال دریافت نظرات شاگردان...