انتخاب استادبانک به عنوان استارتاپ برگزیده دانشگاه صنعتی شریف
احمد علی عسکری

استاد احمد علی عسکری

  • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 100 شاگرد
  • تدریس در مدارس معمولی به مدت 29 سال
  • تدریس در مدارس نمونه دولتی زاهدان به مدت 14 سال
  • افتخار تدریس: رتبه اول تدریس هندسه در استان