استاد احمد علی عسکری

 • کارشناسی دبیری ریاضی از دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 100 شاگرد
 • افتخار تدریس: رتبه اول تدریس هندسه یک در ناحیه
 • افتخار تحصیلی: رتبه کشوری در روش تدریس هندسه یک

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه های:

 • 14 سال تدریس در مدارس نمونه دولتی زاهدان
 • 6 سال تدریس در مدارس شاهد زاهدان
 • 2 سال تدریس در هنرستان نمونه
 • 29 سال تدریس در مدارس معمولی
 • 12 سال تدریس در مدارس شبانه روزی وابسنه به دانشگاه
 • 5 سال تدریس در مذارس سما وابسته به دانشگاه آزاد

افتخارات تدریس

 • رتبه اول تدریس هندسه یک در ناحیه
 • رتبه اول تدریس هندسه در استان
 • رتبه جهارم کشوری
 • به دلیل تدریس در مدارس خاص بالای 99 درصد قبولی بوده است

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی دبیری ریاضی از دانشگاه سیستان و بلوچستان 1369 تا 1372

افتخارات تحصیلی

 • رتبه کشوری در روش تدریس هندسه یک