میر احمد میرشفیع زاده

استاد میر احمد میرشفیع زاده

تدریس آنلاین تدریس حضوری در تهران

8 جلسه موفق

امتیاز 5.0 از 5

دکترا ریاضی از دانشگاه پیام نور

بیش از 20 سال تدریس ریاضی در مدارس و دانشگاه ها

نفراول دوره دکتری و بیش از 8 مقاله بین المللی

wave

افتخارات و تجربیات تدریس

  • تضمین قبولی تایید شده
  • 12 سال تدریس در دانشگاه ازاد تایید شده
  • 18 سابقه تدریس ریاضیات دبیرستان

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ریاضی از دانشگاه کردستان 1373 تا 1377 تایید شده
  • کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه تبریز 1377 تا 1379 تایید شده
  • دکترا ریاضی از دانشگاه پیام نور 1391 تا 1396 تایید شده

افتخارات تحصیلی

  • نفراول دوره دکتری دانشگاه در رشته هندسه معدل 19.27 دوره دکتری بیش از 8 مقاله بین المللی
در حال دریافت نظرات شاگردان...