استاد امیرحسین قاسمی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران

افتخارات تحصیلی

  • تالیف کتاب با عنوان "رهیافت حل مساله در استاتیک" در سال 91
  • سابقه تدریس Eddy Current در 3 همایش مرتبط با شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی
  • نفر اول جشنواره خوارزمی سال 84
  • دانشجوی نمونه در 5 ترم متوالی