امیرحسین قاسمی

استاد امیرحسین قاسمی

تدریس ریاضیات و فیزیک دبیرستان

تدریس ریاضیات و فیزیک دبیرستان توسط کارشناس ارشد مکانیک دانشگاه علم و صنعت تهران-4 سال سابقه تدریس-1سال سابقه مشاوره و پشتیبانی آموزشی در قلم چی تدریس مفهومی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران

افتخارات تحصیلی

  • تالیف کتاب با عنوان "رهیافت حل مساله در استاتیک" در سال 91
  • سابقه تدریس Eddy Current در 3 همایش مرتبط با شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی
  • نفر اول جشنواره خوارزمی سال 84
  • دانشجوی نمونه در 5 ترم متوالی

نظرات شاگردان