استاد احد پارسای خطیبی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

اصول طراحی وب سایت php & mysql - asp.net & sqlserver برنامه نویسی C# و VB.net و java برنامه نویسی موبایل android در محیط eclipse UML & rational rose


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه بناب