روح اله عمرانی

استاد روح اله عمرانی

ریاضی آمار هنودسه

تدریس خصوصی و گروهی ریاضیات متوسطه اول(راهنمایی) و متوطسه دوم(دبیرستان و هنرستان) به شیوه قابل فهم و ساده

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی کنکور سراسری ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 ریاضی گسسته هندسه تحلیلی و جبر خطی حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان جبر و احتمال آمار و مدلسازی دبیرستان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

شیراز - فارس

سوابق و افتخارات تدریس


دبیر ریاضی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه شهید باهنر کرمان

نظرات شاگردان