نسرین اقدم

استاد نسرین اقدم

تدریس خصوصی ریاضیات از ابتدایی تا دانشگاه

- تدریس خصوصی دروس ریاضیات از ابتدایی تا دانشگاه - تدریس خصوصی مهارتهای هفت گانه کامپیوتر (ICDL) - تدریس خصوصی متره و برآورد جهت انجام پروژه های دانشگاهی رشته مهندسی عمران

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی حسابداری ریاضی پایه ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی نهم دبیرستان ریاضی هشتم دبیرستان ریاضی هفتم دبیرستان ریاضی ششم ابتدایی ریاضی پنجم ابتدایی ریاضی چهارم ابتدایی ریاضی سوم ابتدایی ریاضی دوم ابتدایی ریاضی اول ابتدایی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه ارومیه

نظرات شاگردان