محمدرضا آقاجعفری

استاد محمدرضا آقاجعفری

تدریس فیزیک کنکور و دبیرستان توسط دانجوی رشته فیزیک هسته ای دانشگاه علوم و تحقیقات. و رتبه 4 کنکور ارشد

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک کنکور سراسری فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان