استاد محمد جواد افضلی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

اینجانب ، از سال 1369 در زمینه تعمیرات ، شبیه سازی مدارات الکترونیک و طراحی سخت افزار فعالیت داشته و دارای مدرک ثـبـت اخـتـراع به شماره ثبت : 86501 در زمینه سخت افزار و برنامه نویسی میکروپروسسور میباشم. <br />


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه فردوسی مشهد

افتخارات تحصیلی

  • دارای گواهینامه ثبت اختراع سخت افزاری به شماره ثبت : 86501
  • دارای گواهینامه های متعدد تعمیرات ماشین های ادارای با درجه عالی