استاد بهزاد صادقی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه صنعتی اصفهان

افتخارات تحصیلی

  • دانشجوی دکترای مهندسی نانو تکنولوژی/نانوموادرتبه 2 کنکور دکترارتبه 4 کنکور کارشناسی ارشدعضو بنیاد نخبگان