افشین امین پور

استاد افشین امین پور

1- مشاوره رایگان 2-ایجاد انگیزه 3-کمک روحی برای پیشرفت در زمینه درسی و غیر درسی 4-بررسی و شناخت توانایی دانش پژوه و ارایه برنامه، متناسب با سطح تحصیلی و تلاش دانش پژوه. 5-برنامه ریزی برای تمام هفته

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ترمودینامیک مواد 1 شیمی فیزیک مواد شیمی عمومی ریاضی عمومی 1 فیزیک عمومی 2 فیزیک عمومی 1 هندسه تحلیلی و جبر خطی حساب دیفرانسیل و انتگرال جبر و احتمال حسابان آمار و مدلسازی دبیرستان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


بهترین مدرس آموزشگاه "مهر گیلان" در سال 91-92-93<br />

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

نظرات شاگردان