محمد شادمهری

استاد محمد شادمهری

تدریس فیزیک دبیرستان کنکور

اصولی و ابداعی ترین دبیر فیزیک کنکور مشهد.مشاهده فیلم های اموزشی کاملا رایگان در www.abcphysics.com .و www.abcphysics.ir. مهندس محمد شادمهری مدرس و مدیر دپارتمان آموزشی آبفیزیک گیری(فیزیک تخصصی کنکور)

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان فیزیک عمومی 2 فیزیک پیش دانشگاهی فیزیک کنکور سراسری

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه فردوسی مشهد

نظرات شاگردان