سهیلا ذبیحی

استاد سهیلا ذبیحی

تدریس ریاضی و آمار و احتمالات از ابتدایی تا دانشگاه و تدریس نرم افزار Spssو انجام تحلیل آماری با R, Spss

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

کنکور کارشناسی ارشد آمار جبر و احتمال حسابان آمار و مدلسازی دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

اسکو - آذربایجان شرقی

سوابق و افتخارات تدریس


کارشناسی ارشد آمار ریاضی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد آمار و کاربردها از دانشگاه تبریز

افتخارات تحصیلی

  • رتبه اول دوره کارشناسی در دانشگاه

نظرات شاگردان