استاد سهیلا ذبیحی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

کارشناسی ارشد آمار ریاضی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد آمار و کاربردها از دانشگاه تبریز

افتخارات تحصیلی

  • رتبه اول دوره کارشناسی در دانشگاه