استاد ابوالحسن معینی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه خلیج فارس بوشهر

افتخارات تحصیلی

  • 8 سال سابقه تدریس خصوصی