ابوالقاسم کاظمی

استاد ابوالقاسم کاظمی

مهندسی شیمی - طراحی فرآیندها

دانشجوی دکترای مهندسی شیمی و در حال حاضر مشغول به تحصیل در دانشگاه صنعتی اصفهان هستم. ضمینه نخصصی بنده طراحی و شبیه سازی فرآیند هاست

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

پدیده های انتقال ریاضی مهندسی معادلات دیفرانسیل فرایندهای گاز سینتیک و طرح راکتور انتقال حرارت ترمودینامیک کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی شیمی کنکور سراسری فیزیک کنکور سراسری ریاضی کنکور سراسری شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

اصفهان - اصفهان تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی اصفهان

نظرات شاگردان