استاد ابوالفضل اعظمیان

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

قادر به تدریس در شهرستانهای اصفهان و برخوار و شاهین شهر و شهرستان کاشان استان اصفهان


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه کاشان