استاد محمد امین سمیع پور

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مشاور <br /> راهنما


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی زیست شناسی از دانشگاه شهید بهشتی