استاد کارلو آبنوسیان

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای روحیه و فن تدریس بسیار بالا- یگیری مستمر در حل سوالات و پیشرف تحصیلی - توانایی ارتقای بسیار عالی وضعیت تحصیلی - مشاوره و برنامه ریزی آموزشی


مدارک تحصیلی

  • دکترا علوم کامپیوتر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)