استاد عبدالرضا جعفری طادی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

2 جلسه اول را رایگان استفاده کنید.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک از دانشگاه صنعتی اراک

افتخارات تحصیلی

  • نگارش مقالات داخلی و ISI - عضویت در بنیاد ملی نخبگان و ستاد نانو- انجام پروژه تحصیلات تکمیلی - ارتباط به عنوان پشتیبان در کانون قلم چی