استاد محمد عبدلی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مهندس نفت از دانشگاه صنعت نفت<br /> تدریس تضمینی ریاضی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی از دانشگاه آزاد اسلامی