عبداله اکرامیان
VIP

استاد عبداله اکرامیان

  • کارشناسی ارشد روابط سیاسی از دانشگاه علامه طباطبایی
  • افتخار تحصیلی: معدل 17.50دانشگاه علامه طباطبایی در رشته روابط بین الملل
  • تدریس در موسسه میلاد به مدت 2 سال