معصومه عبدی پور

استاد معصومه عبدی پور

مدرس دروس مبانی اقتصاد، آمار و احتمال ، اقتصاد خرد و کلان در دانشگاه پیام نور ایلام، لیسانس ریاضی و معلم دروس آمار، هندسه و ریاضی در مدارس غیر انتفاعی شهر ایلام

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

اقتصاد و مدیریت صنعتی اصول علم اقتصاد 1 و 2 اقتصاد دبیرستان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان آمار و احتمالات آمار و مدلسازی دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

ایلام - ایلام

سوابق و افتخارات تدریس


با توجه به اینکه مدرک لیسانسم ریاضی است بر روی دروس ریاضی اشراف کافی دارم . میتوانم ریاضی ، آمار و هندسه رادر تمام مقاطع راهنمایی و دبیرستان تدریس نمایم مدرک ارشدم نیز اقتصاد است دروس رشته اقتصاد، و مشترک مدیریت و حسابداری را نیز تدریس میکنم.

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه پیام نور

نظرات شاگردان