استاد معصومه عبدی پور

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

با توجه به اینکه مدرک لیسانسم ریاضی است بر روی دروس ریاضی اشراف کافی دارم . میتوانم ریاضی ، آمار و هندسه رادر تمام مقاطع راهنمایی و دبیرستان تدریس نمایم مدرک ارشدم نیز اقتصاد است دروس رشته اقتصاد، و مشترک مدیریت و حسابداری را نیز تدریس میکنم.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه پیام نور