آزاده سلطانی

استاد آزاده سلطانی

تدری خصوصی ریاضی در مقاطع راهنمایی و دبیرستان شامل حسابان و جبرو احتمال و ریاضیات گسسته و کلیه دروس ریاضی دانشگاهی شمل ریاضی 1و ریاضی 2و معادلات دیفرانسیل

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

آنالیز عددی مبانی منطق و نظریه مجموعه ها معادلات دیفرانسیل جبر مبانی آنالیز عددی آنالیز ریاضی مبانی ماتریس ها و جبرخطی مبانی ریاضی محاسبات عددی آمار و احتمالات ریاضی مهندسی ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 کنکور کارشناسی ارشد ریاضی ریاضی گسسته هندسه تحلیلی و جبر خطی حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان جبر و احتمال آمار و مدلسازی دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

نوشهر - مازندران

سوابق و افتخارات تدریس


اینجانب لیسانس ریاضی خود را در دانشگاه سراسری گرگان کسب کرده ام و مقطع ارشد خود را در دانشگاه شهید بهشتی تهران در گرایش جبر گذراندم و مقطع دکتری را در دانشگاه سراسرییزد در سال سوم مشغول تحصیل هستم و سابقه تدریس دروس ریاضی را در این دانشگاههادارم.

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا ریاضیات و کاربردها از دانشگاه یزد

نظرات شاگردان