استاد آزاده سلطانی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

اینجانب لیسانس ریاضی خود را در دانشگاه سراسری گرگان کسب کرده ام و مقطع ارشد خود را در دانشگاه شهید بهشتی تهران در گرایش جبر گذراندم و مقطع دکتری را در دانشگاه سراسرییزد در سال سوم مشغول تحصیل هستم و سابقه تدریس دروس ریاضی را در این دانشگاههادارم.


مدارک تحصیلی

  • دکترا ریاضیات و کاربردها از دانشگاه یزد