عباس ترابی

استاد عباس ترابی

8 سال سابقه تدریس در دانشگاههای پیام نور همدان، تدریس دروس تخصصی رشته شیمی کاربردی ، شیمی دبیرستانی، شیمی کنکوری

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی عمومی شیمی کنکور سراسری شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

بهار - همدان همدان - همدان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه بوعلی سینا همدان

نظرات شاگردان