عباس سعیدی

استاد عباس سعیدی

تدریس‌دیفرانسیل‌و‌گسسته‌کنکوربروش‌نو(عدم‌رضایت=استردادهزینه)

تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک دبیرستان خصوصا ریاضی 2 و حسابان و دیفرانسیل و گسسته و هندسه‌با روش های نو که قبلا قطعا ندیده اید و تدریس خصوصی فیزیک2تاپیش. درصورت عدم رضایت هزینه دریافت نمی شود.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

سیستم های کنترل دیجیتال سیستم های کنترل غیرخطی جبر خطی جبرخطی عددی کنترل مدرن سیستم های کنترل خطی سیگنال ها و سیستم ها الکترومغناطیس مدارهای الکتریکی 1 و 2 مدارهای الکترونیکی آمار و احتمالات ریاضی مهندسی معادلات دیفرانسیل ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 فیزیک عمومی 2 فیزیک عمومی 1 کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق فیزیک کنکور سراسری ریاضی کنکور سراسری ریاضی گسسته هندسه تحلیلی و جبر خطی حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان جبر و احتمال آمار و مدلسازی دبیرستان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


عباس سعیدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق کنترل دانشگاه صنعتی مالک اشتر و فارغ التحصیل در همین رشته از دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در مقطع کارشناسی می باشم و در زمینه تدریس سابقه مفیدی دار.

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی مالک اشتر

افتخارات تحصیلی

  • بنده به مدت یک سال و نیم است که مشاور پایه چهارم دبیرستان غیردولتی نخبگان دانش منطقه 12 هستم و تدریس دروس کنکوری چون دیفرانسیل و گسسته و تحلیلی و فیزیک را کاملا با روشی نو ارایه می دهم. در کنکور سال قبل یعنی 95 یک دانش آموز با رتبه 643 داشته ام.

نظرات شاگردان