عباس قمری

استاد عباس قمری

تدریس حضوری در مشهد

64 جلسه موفق

امتیاز 4.8 از 5

کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه غیرانتفاعی

کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه سیستان و بلوچستان

بیش از دو سال همکاری با مجموعه استادبانک

تدریس به مدت 2 سال در موسسه ارگ

wave

افتخارات و تجربیات تدریس

  • 2 سال تدریس در موسسه ارگ تایید شده

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه سیستان و بلوچستان 1384 تا 1390 تایید شده
  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه غیرانتفاعی 1392 تا 1395 تایید شده
در حال دریافت نظرات شاگردان...