محمدامین آوری

استاد محمدامین آوری

تدریس شیمی کنکور بصورت فردی و گروهی - آموزش تست محور و کاملا مفهومی شیمی کنکور و دبیرستان - اموزش دقیق مفاهیم و مسایل شیمی کنکور و دبیرستان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

شیراز - فارس

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی شیمی از دانشگاه رازی کرمانشاه

نظرات شاگردان