اعظم اعلایی

استاد اعظم اعلایی

شیمی دبیرستان و پیش دانشگاهی

شیمی دبیرستان و شیمی پیش دانشگاهی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی پیش دانشگاهی شیمی سوم دبیرستان شیمی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه خلیج فارس بوشهر

افتخارات تحصیلی

  • شاگرد اول در گرایش شیمی تجزیه در دانشگاه

نظرات شاگردان