استاد حمیدرضا ادهمی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

با تکنیک های ناب هر تستی راکمتر از20ثانیه حل کنید!<br /> این امر یک تجربه است نه یک شعار...


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی معدن از دانشگاه شهید باهنر کرمان

افتخارات تحصیلی

  • داشتن رتبه های برتر در کنکورهای سراسری و مدرس اموزشگاه های مختلف