زهرا شیروانی

استاد زهرا شیروانی

  • کارشناسی تربیت معلم قرآن مجید از دانشکده معارف قرآنی اصفهان
  • تدریس در نسل نو به مدت 5 سال