شهروز شاکری

استاد شهروز شاکری

  • کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
  • تدریس در موسسه زبان پردیس همدان به مدت 20 سال