استاد حمید متقی

  • کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات(IT) از دانشگاه سمنان

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید