استاد علی زمانی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
  • تدریس در دانشگاه کاشان به مدت 1 سال