استاد علیرضا ابتهاج

  • کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی کرج
  • افتخار تحصیلی: در مسابقه ای به زبان انگلیسی که با حضور 100 دانشجوی زبان انگلیسی در دانشگاه برگزار شد، اینجانب موفق شدم رتبه ششم را بدست بیاورم.